โปรดระวังโหลดโหดกระมัง.... ลายมือเละไปหน่อยขอโทษด้วยนะครับ

--------------------------------------------------------------------

ความเดิมตอนที่แล้ว

- ปั้น moscot ตัวเอง - Episode 1 -

- ปั้น moscot ตัวเอง - Episode 2 -

- ปั้น moscot ตัวเอง - Episode 3 -

- ปั้น moscot ตัวเอง - Episode 4 -

- ปั้น moscot ตัวเอง - Episode 5 -

 

 


 

 


 
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
ตอนเฉือนหัวทำจุดรองรับใช้เลื่อยฉลุบากเข้าไปแล้วเอาวัสดุอุดเอา
 
 
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model  sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
การปั้นผมส่วนหน้าเรียงตัวขึ้นไป
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
 เฉือนส่วนเกินออกด้วยเลื่อยฉลุอีกเพื่อปั้นชั้นต่อไป
 
  sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
ส่วนผมด้านหลังใช้ลวดสองชิ้นเป็นแกน
(ด้านขวาเป็นผมเก่าที่โล๊ะไม่เอานำมากะขนาดเฉยๆ)
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
ใช้ฟรอยและลวดเป็นหลักแล้วปั้น Epoxy เสริมเข้าไป บางส่วนใช้กาวลาเท็กซ์ช่วย
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
ภาพซ้ายก่อนการจัดแต่งและรวมชิ้นทั้งสองเข้าด้วยกัน
ส่วนขวาคือเริ่มใช้วัสดุทำโครงปิดส่วนฟรอยให้หมด
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model 
 ในระหว่างทำบางครั้งแยกส่วนหัวออกมาง่ายกว่า
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
 ส่วนผมด้านหลังก็ปั้นรีดทีละเส้นๆ ไม่ต้องประณีตมากก็ได้เดี๋ยวค่อยตัดแต่งอีกที
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
หลังจากนั้นมารค์จุด เจาะรูเพื่อปั้นผมชั้นต่อไป
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
ทำส่วนรองรับก่อนเหมือนเดิม แล้วเติมชิ้นงานให้เต็ม
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
ตัดแต่งส่วนหลังเสร็จแล้วก็ทำชั้นต่อไป
 
sculpture ปั้น โมเดล Epoxy figure bishojo anime model
จะเสร็จครบทุกชั้นแล้ว